תמונה

 

מנהיגי חינוך - שבת נח- 

לא מקבלים את הגזירה!

מתפללים!!

 

 

תמונה
 

מנהיגי חינוך יקרים!

 

כוחה של תפילה

"עשה לך תבת עצי גפר, קנים תעשה את התיבה, וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר". (ו', י"ד).

במשך מאה ועשרים שנה מתרה נח בבני דורו ומודיע להם שעתיד הקב"ה להוריד מבול לעולם. למרות ניסיונותיו נח לא מצליח להשפיע.

מסביר הרב מרדכי אליהו זצ"ל בספר "דברי מרדכי" : "היה זה ניסיון לא קל עבור נח להסביר לבני דורו שגשם חזק ימוטט בניינים גבוהים ואיתנים, ואילו הוא ישרוד בתיבה פשוטה של עץ. את האיום הזה השמיע נח לא יום ולא חודש, אלא עשרות שנים. היה נח ללעג ולקלס לבני דורו, עד כדי כך שהיה צריך הקב"ה להעמיד דובים ואריות מסביב לנח שישמרו עליו שלא יאונה לו כל רע. ואכן התורה משבחת אותו על כך, "ויעש נח ככל אשר ציוה אותו אלוקים." 

על אף כל זאת אנו קוראים בהפטרה  "כי מי נח זאת לי, אשר נשבעתי מעבר מי נח על הארץ" ישעיה נ"ד, ט. הקב"ה מכנה את המבול הנורא כ "מי נח" – המים שבאו בעטיו של נוח, מדוע? מה אשם נוח? ע"פ הזוהר נוח היה אשם בכך שלא ביקש רחמים על דורו. באף פסוק לא מצאנו כי נח פונה לה' בתפילה לביטול המבול. אם היה מתפלל ומתחנן לפני ה', היה הקב"ה מבטל את הגזירה. אלא נשאלת שאלה, הקב"ה בה לנוח ומגלה לו ש "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס... והנני משחיתם את הארץ" – הקב"ה אינו משאיר מקום לספק כלשהו בדבר החלטתו לכלות את העולם. מה שנח שומע הוא פסק דין גזור וחתום והשחתת העולם. אין דרך אחרת, אם כן מה מצופה מנח לעשות? אמנם מצאנו בהמשך התורה כי משה התפלל על העם גם לאחר גזירה מוחלטת של ה', אך האם במקרה של נח היתה יכולה תפילתו למחוק את החטאים העצומים של דור המבול.

על פי דברי הזוהר נראה כי אכן תפילתו של נח היתה מסוגלת למנוע את המבול, אמנם חטאי הדור היו נשארים כמות שהם, אבל תפילתו של נוח היתה מעלה את העולם למדרגה עליונה יותר. מדרגה בה היו מתגלים מ"ט פנים של זכות ועל פיהם היה אותו צדק אלוקי עצמו מזכה את העולם מדינו. כך בתפילת משה רבינו בחטא העגל. משה מתפלל למעלה, ולמטה עדיין מרקדים סביב העגל – אבל תפילה אחת פועלת את פעולתה. בתפילת משה העולם נתעלה . ובעולם שונה קיימת הנהגה שונה. בכוח המנהיג במעשיו, בתפילתו  לעלות את המציאות למדרגה עליונה יותר וממילא הכל מתרומם עם מציאות זו.

אנחנו עומדים ימים ספורים לפני מנהג שכבר קנה לו חזקה בחמ"ד: 'תפילת רבים'. הכח לפנות לרבונו של עולם ולבקש ממנו על העולם כולו, על ארץ ישראל ועל כל אחד ואחת מאיתנו - לא להסכים עם גזירת המגפה ולבקש ממנו לבטלה, ולבקש שנה גשומה ופוריה. מהלימוד על נח ומשה אנחנו מבינים מה גדולה היא מעלת התפילה, מה מעלתה של תפילתנו על תלמידנו, על עמנו, על קהילתנו,  נישא תפילה שנזכה שנעלה ונתעלה בתפילתנו במעשינו , בהנהגתנו , במקצועיותנו וממילא נשפיע ונקרין על הסביבה והמונהגים שלנו. 

 

לפעמים צריך להסתגר

"ויסגר ה' בעדו" (ז', ט"ז) מסביר האבן עזרא וטעם "ויסגור ה' בעדו" הוא לשבח. שהסגירה בעת הזאת טובה יותר מהפתיחה. ובעת אחרת הוא לגנאי. ההסתגרות נתפסת אצלנו בדרך כלל כמידה שלילית הנובעת מגאווה ואנוכיות, או מבעיה של חוסר יכולת לתקשר עם הסביבה. אבל ישנם מצבים שבהם אין מנוס מהסתגרות ועליהם קורא הנביא: "לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר זעם.(ישעיה כ"ו, כ') כותב הרב חנן פורת ז"ל כי גם אם נקבל את הביקורת שנמתחת על נח שלא ביקש רחמים על אנשי דורו גם אם נקבל את הביקורת שנמתחת על נח שלא ביקש רחמים על אנשי דורו כאברהם אבינו, הנה ברור כי בדיעבד, משעה ש"נבקעו כל מעינות תהום רבה, וארבת השמים, נפתחו" לא נותרה לו כל ברירה אלא להסתגר בתיבה. ויתרה מכך: הן עצם מעשה התיבה הינו פרי יזמה אלוקית והקב"ה עצמו חותם כביכול על "צו הסגירה" : "ויסגר ה' בעדו".

מפרש הרב קוק "שימצא האדם בנפשו דרכים שיוכל לנסות כוחותיו, בדבר שלא יהיה חשש הפסד סכנה, כמו נח ששלח מעופפים שכנפיהם מגינות ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תיבתו עד שידע שחרבה הארץ. ואז יתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקב"ה וקיום תורתו ראוי לו לצאת חופשי, וזוהי דוגמת מאמר ה' יתברך לנח, "צא מן התיבה".

כמה האקטואליים הדברים לימינו וכמה מזמנים אותנו לחשבון נפש על האחריות והזכות שלנו להתפלל כדי לעלות את המציאות למדרגה עליונה, ההזדמנות לראות בסגר דבר ה' המזמין אותנו להתבונן פנימה אל תוך ביתנו, לחזק את התא המשפחתי, את המשפחה הגרעינית לצד רגישות לפרט, ראיית האחר בחברה, בבית הספר, בשכונה בתפילה לסימן מאת ה' שתעצר המגפה ובורא עולם יקרא לנו לצאת מן התיבה.
לצד לימוד מקצועות הקודש במערכת השעות אנו משתדלים בתקופה זו להנגיש תוכניות מתוך בחירה כדי לאפשר ניצול זמן מיטבי של תלמידנו  נשמח שתעודדו כל תלמיד או כל שכבה להצטרף לאחת התוכניות: רמב"ם יומי, צורבא דרבנן, התלמוד הישראלי, רצים למשנה, דף יומי, ועוד ועוד.
נחזור ונזכיר כי ביום ראשון הקרוב בע"ה נצטרף כולנו לתפילת רבים בשעה 10:30 בבוקר, ובע"ה נזכה לשנה ובה גשמי ברכה, לשנה בה תעצר המגיפה.

 

בברכה חמה

שושנה נגר

 

 

 

תפילת רבים תשפ"א- לבקשת גשמים ועצירת המגיפה

יום ראשון הקרוב, ז' מרחשון  בשעה 10:00 נתפלל לגשמי ברכה, כל החמ"ד יחד עם כל בית ישראל

 

פינה חדשה!!

מעולמם של הגרעינים התורניים

 

מתוך רצון להוסיף ולחזק את שיתופי הפעולה בין בתי הספר בחמ"ד לפעילות הגרעינים התורניים נביא לכם מידי שבוע בעזרת ה', מעולמם והגותם של הגרעינים התורניים בערים השונות.

והשבוע - גרעין 'בית מוריה' באר שבע - קרן קהילות

עמותת בית מוריה הוקמה בשנת התשנ"ד על ידי אישי ציבור מבאר שבע מתוך מטרה לקדם את החינוך היהודי-ציוני בעיר, לפעול להעמקת החינוך היהודי ולסייע במפעלי חסד ורווחה בקהילה. מזה שנים ארוכות שבית מוריה הוא אחד הארגונים המשמעותיים בעיר באר שבע ובסביבתה והוא מפעיל מגוון רחב של תוכניות ופעילות בתחומי החינוך, הקהילה, החברה והפנאי והכל מתוך תפיסה יהודית שורשית. מעל 10,000 איש מלידה ועד זקנה, נהנים מהשירותים של בית מוריה מדי שנה. בין התכניות המופעלות ע"י הארגון נכללים בית מדרש קהילתי, מדרשה לנשים, מעונות יום, גנים וצהרונים, מרכזים קהילתיים, בתים חמים לילדים בסיכון, בתים חמים לנערות בסיכון, מרכז חלוקת מזון וגמילות חסדים, פרויקט להפחתת רמת האלימות בחברה, 3 מרכזי יום לקשישים בסביבה תומכת, תוכניות לעולים חדשים, פעילויות תרבות, מרכז לזהות יהודית ומדרשת טיולים. תלמיד ובוגרי בית המדרש משמשים כרבני קהילות כמחנכים וכמנהיגים רוחניים בכל אזור באר שבע ומפיצים את הרוח המיוחדת של בית מוריה לטובת כל תושבי הדרום. עמותת בית מוריה הוקמה בשנת התשנ"ד על ידי אישי ציבור מבאר שבע מתוך מטרה לקדם את החינוך היהודי-ציוני בעיר, לפעול להעמקת החינוך היהודי ולסייע במפעלי חסד ורווחה בקהילה. העמותה זכתה לתעודות הוקרה רבות על פעילותה ובהן פרס משרד החינוך ע"ש יעקב אגרסט ופרס ראש הממשלה "מגן הילד" .

לדף הפייסבוק של הגרעין  - לחצו כאן 

תמונה

שבוע  העליות לישראל

י"ד - י"ט בחשוון  התשפ"א 1-6/11.2020
בסמוך לפרשת לך לך.
שבוע העליות יתקיים השנה בסימן "שותפות ואחדות" ובדגש על ''צמיחה מהאתגרים שבדרך''.

מיועד לכלל תלמידי בית הספר ומהווה הזדמנות להעצמת התלמידים העולים.

חוזר מנכ''ל – תשפ''א בנושא

אתר האגף לקליטת תלמידים עולים

 

 תחרות כתיבה - הזמנה של מכון מופת  להשתתפות בתחרות כתיבה לתלמידים הלומדים עברית כשפה שניה - ביסודי, בחט"ב ובחט"ע   לתקנון התחרות ופרטים מלאים  - לחצו כאן  -   התאריך האחרון למשלוח היצירות הוא יום שישי, 30.10.20, י"ב חשוון תשפ"א.- למעוניינים להשתתף, נא להזדרז.

 
תמונה

חומרים חשובים:

על יסודי:

1. למידה השפה האנגלית מרחוק בכיתות העל-יסודי:  הנעה מתוך הנאה לקראת לומד עצמאי

לחצו כאן

 

2. "אחים מעבר לים" בחטיבות הביניים ברחבי הארץ.

התכנית מהווה נדבך חשוב בהעמקת הקשר של תלמידי ישראל עם יהדות התפוצות ומשתלבת במגוון תחומי הדעת בבית הספר. לחצו כאן

 

יסודי:

1.  'מצעד הספרים'  ההרשמה תסתיים  ביום שני יד' בכסלו תשפ"א   30.11.2020.

לכל הפרטים לחצו כאן

 

2. מכתב למורי המתמטיקה

הוראה בימי הקורונה 

לחצו כאן 

 

3. דגשים פדגוגיים ללמידה בסגר

לחצו כאן

 

 
תמונה

חמ"ד מדעי

  

עלון למורי המדעים בחמ"ד-

והפעם על מפגש מקוון למורי מדעים, תחרויות שונות והצעות ללמידה מגוונת מרחוק

לעלון לחצו כאן

 

תחרות "מצלמים פיזיקה-לומדים תורה"

לחצו כאן לרישום ופרטים

 

מבחני איתור לנבחרות ישראל הבוגרות במדעים – האולימפיאדות במדעים

לחצו כאן

 

 

קול קורא להרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים במוזיאון המדע בירושלים - ההרשמה עד 31.10.20 

 
תמונה

 לימוד בבתי הספר:

 

מפתח הלב מתוך אמונה - לפרשת השבוע

  לחצו כאן

 

חינוך חברתי ערכי לבתי הספר היסודיים - פעילויות חודש חשון

לחצו כאן


 

 

 
תמונה

אמנות בחמ"ד 

אמנות פלסטית

 קול קורא להגשת שעות אמנויות לחט"ב
אנא זרזו את ההגשה:

קריטריונים להגשת קול קורא לאומנויות

טופס הבקשה

 

מוסיקה

מוזמנים לחוברת 'קול רינה'  בנושא 'בריאת העולם'

לחצו כאן

 

מצגת לחומרי למידה מוסיקליים לחודש חשוון ! 

לחצו כאן

 
תמונה
 
תמונה

לימוד הלכה יומי לתלמידי כיתות ז'-ט'. מוזמנים להפיץ ולשלוח לתלמידים ולתלמידות שלכם.  זהו פיילוט ונשמח לקבל הערות ותגובות.
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 

לחצו כאן

 
תמונה

משננים באהבה

מיזם חדש לשינון פסוקי התורה - זכה להצלחה בעשרות בתי ספר בחמ"ד 

קול קורא אונליין - סביבה מתוקשבת ללימוד תורה המותאמת לחמ"ד ו מאפשרת למידה חווייתית של חמשת חומשי תורה בביה"ס ובבית התלמיד.

לבתי הספר היסודיים

 

 

מוזמנים להרחיב 

 

 

 
תמונה

מכתב  ראש מינהל חמ"ד בשיתוף עם מפמ"רית אנגלית עם המון חומר ותוכניות בית ספריות באנגלית - לקידום האנגלית בחמ"ד - לחצו כאן

 

קול קורא שעות תוספתיות  לתוכנית סולמות  באנגלית  חשוב מאוד לחצו כאן .

 

קול קורא לתקצוב תוספתי לשעות לימוד בודדות במתמטיקה לחצו כאן

 
תמונה

מקיימים מצוות באהבה

מיזם חדש לאהבת המצוות -  לבתי הספר היסודיים

 

השנה ניקח עשר מצוות , בכל חודש  תהיה מצווה חודשית, שכל ילדי החמד יתחזקו בה במקביל.
סביב המצווה ניצור מספר מעגלים :
א. למידה. ב. קיום בפועל. ג. מדיה- תמונות סרטונים. ד. יצירתיות

 

מוזמנים להרחיב

 

****

מגוון עצוווםםם של מיזמי קודש - בחמ"ד ובמקומות אחרים - קישורים נפלאים להרבה תורה - לחצו כאן

 

****

לימוד סביב מצוות התשובה - אתר מרכז של חומרים רבים - הכנסו

 
תמונה

תוכניות יחודיות לחיזוק זהות ציונית דתית

 

 

מוזמנים להוסיף עוד ועוד

''בכל דרכיה דעהו''

 

 

לחצו לאתר: כאן

 
תמונה

 לוח השנה של החמ"ד לשנה"ל תשפ"א לאור דמויות החמ"ד- לשימושכם לשנה זו.  

לחצו כאן להורדת לוח השנה

 

מכתב ראש המינהל ללוח השנה 

 
תמונה

חומרים  לדמויות החמ"ד תשפ"א - 

כתר הרבנות :  מוזמנים לחומרים רבים - מאמרים הצעות ועוד - סביב דמויות השנה 

 

קישור לאתר הספר

 

שלושה קבצים מלאי תוכן :

 

קובץ מקיף וגדוש - קורות חיים  ומאמרים של הרב קוק

קובץ מקיף וגדוש - קורות חיים ומאמרים של הרב יעקב מאיר

מצגת  כל הרבנים הראשיים - לכבוד מאה שנה לרבנות הראשית

 
 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור